Tlf Nofas: 32 22 10 40
post@nofas.no
Kundeerfaringer med Nofas
og Innovative suksesshistorier
Siden 2005

Etter å ha jobbet tett med forsknings- og utviklingsprosjekter for små og store selskaper i mange år, ser vi hva som kreves av kunnskap, kompetanse og ressurser for å gjennomføre et vellykket FoU-prosjekt. Regjeringen har økt bevilgningene til offentlige støtteordninger, men det alene er ikke nok. Det krever både evner, mot og vilje for å lykkes med innovasjon. I 2014 holdt næringsminister Monica Mæland en tale på Forskningsrådets næringslivskonferanse. Her uttalte hun at «Kunnskap og kompetanse må kobles til forretning.» Det har vi i Nofas hatt fokus på siden oppstarten. Både for oss og for våre kunder. I over 10 år har Nofas investert i medarbeidere som har den faglige tyngden som kreves for å kunne oppnå gode resultater og gi

våre kunder betydelig merverdi. I dag har Nofas Norges største miljø innen strategisk rådgivning og bistand knyttet til finansiering av FoU-prosjekter. I 2014 fikk Nofas tredjeplassen i kåringen av Norges mest innovative virksomhet i privat sektor. Det er vi stolte av, men uten våre innovative kunder og deres mot til å satse på innovasjon hadde ikke Nofas blitt nominert til denne prisen. På lik linje med næringsministeren er vi i Nofas opptatt av at norske bedriftsledere blir motivert til å tenke nytt og at de navigerer riktig for å nå sine mål. I regjeringsplattformen heter det at «Norge skal være blant Europas mest innovative land». En god ambisjon! Og helt nødvendig om vi på

sikt ønsker å kunne forsvare vårt høye lønns- og kostnadsnivå. Vi må rett og slett kunne noe andre ikke kan. Innovasjonsbedriftene, akademia og støtteapparatet har et felles ansvar for å sikre at de riktige prosjektene får nødvendig støtte. Da kan ikke søknadsprosesser være et kvantitetsspill. Så langt har Nofas sitt arbeid resultert i over 2 milliarder kroner i FoU-tilskudd til våre kunder. Ved å samarbeide og dele kunnskap utnyttes spisskompetanse. God strategi og optimal finansiering som legger til rette for satsing på innovasjon, gjør norske bedrifter bedre rustet for å møte den stadig økende konkurransen.

Erfaringer med Nofas

 • Etter anbefaling fra Nofas søkte vi om 10 millioner kroner fra DEMO 2000 i 2014. I sterk konkurranse med andre søkere fikk vi innvilget støtten som dekker 25 prosent av prosjektkostnadene. Uten profesjonell bistand fra Nofas ser vi at dette kunne vært vanskelig å få gjennomført på egenhånd.

  Terje Nordeide, senior project manager Deepocean

 • Nofas har oversikten og kompetansen som skal til for å optimalisere våre muligheter for å få innvilget støtte til prosjektene. Deres innovasjonsrådgivere ser muligheter vi ikke alltid klarer å se selv. Nofas har hjulpet oss med å få utløst 15 millioner kroner i ekstern finansieringsstøtte til ulike prosjekter. Disse midlene har gitt oss muligheten for å lykkes med våre utviklingsprosjekter.

  Steinar Evensen, daglig leder Conexus

 • Denne satsingen i samarbeid med Nofas vil åpne opp for nye forretningsområder og legge til rette for en rekke nye elektriske subsea-verktøy og løsninger fra oss i fremtiden. Uten bistand fra Nofas og støtte fra Innovasjon Norge/NFR ville dette vært vanskelig for oss å gjennomføre.

  Eirik Kloster Jacobsen, daglig leder Blue Logic

 • Det å samarbeide med en ekstern rådgiver som Nofas har hjulpet oss til å se ting utenfra og gjør at vi nå ser flere forretningsmuligheter som vi kan søke støttemidler til i fremtiden, takket være Nofas.

  Anders Jahren, daglig leder Ganske Enkelt

 • Vi i Grilstad har samarbeidet tett med Nofas siden 2011. Dette inkluderer mange FoU-prosjekter innenfor SkatteFUNN-ordningen, men også andre forskningsbaserte prosjekter. Dette samarbeidet har vært både ryddig og profesjonelt, sier Stav Hansen. Grilstad har valgt å samarbeide med Nofas fordi Nofas gir god bistand underveis. Basert på vår erfaring og resultatet av samarbeidet, vil jeg anbefale Nofas som en aktør i en slik prosess.

  Espen Stav Hansen Grillstad

 • Vi har et godt samarbeid med Nofas og de besitter god kompetanse. Jeg liker deres forretningsmodell og samarbeidet vi har. Jeg ser ingen grunn til å endre det så lenge det fungerer. Vi anbefaler Nofas i både møter og andre fora der det er relevant å gjøre det. Dette medfører at vi nevner Nofas som en suksessfaktor for å få SkatteFUNN-midler i diverse fora hvor vi deltar, sier Mortensen avslutningsvis.

  Geir Mortensen, forretningsutvikler NAF

Nofas Video - forskning og innovasjon

Nofas suksesshistorier

Tradisjon møter innovasjon med Grillstad og Nofas
 • 28. juni 2016

Grilstad AS er en av Norges største private produsenter av kjøttprodukter, og er gjennom merkevarene Grilstad og Stranda en klar markedsleder på spekevarer i Norge. Bedriften er også en synlig markedsleder innen frosne hamburgere, og har i tillegg ferskt kjøttpålegg…

NAF og Nofas, mer enn bare bil
 • 28. juni 2016

Når du hører navnet Norges Automobilforbund (NAF) assosierer vel de aller fleste av oss dette med bil. Dette er fremdeles riktig, men NAF er etter hvert blitt Nordens største medlems- og interesseorganisasjon, og en organisasjon som engasjerer seg i mye…

Samarbeidet med Nofas resulterte i 15 millioner i FOU-midler
 • 28. juni 2016

Nofas har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen…