Tlf Nofas: 32 22 10 40
post@nofas.no

Nofas suksesshistorier

NAF og Nofas, mer enn bare bil

Når du hører navnet Norges Automobilforbund (NAF) assosierer vel de aller fleste av oss dette med bil. Dette er fremdeles riktig, men NAF er etter hvert blitt Nordens største medlems- og interesseorganisasjon, og en organisasjon som engasjerer seg i mye mer enn bare bil innenfor samferdsel og trafikksikkerhet. I mange av prosjektene som organisasjonen er involvert i, har NAF valgt å gjøre bruk av innovasjon og rådgivningshuset Nofas for å få offentlig støtte. Hva er årsaken til at de har valgt en slik samarbeidsmodell?

Gjennom samarbeidet med Nofas har NAF sendt mange søknader til SkatteFUNN, med et vidt spekter i søknadene. De har grundige prosesser med vitenskapelige modeller, og de er en godt etablert organisasjon. Nofas følger prosessene tett, for det er en spennende kunde å arbeide med.

NAF er Nordens største interesseorganisasjon. Hver tiende nordmann er medlem og 25 prosent av alle personbileiere er medlem. For å få vite litt mer om NAF og alt det spennende som de arbeider med ble Geir Mortensen kontaktet. Han er forretningsutvikler og har vært involvert i mange spennende prosjekter de siste årene.

-NAF er ingen rik organisasjon så vi har lyst på mer penger til utvikling av spennende idéer som vi har. SkatteFUNN-ordningen er fin der, da den er med på å gi støtte til både interne og eksterne prosjekter som vi ellers ikke hadde hatt muligheten til å gjennomføre på egen hånd.

Vi er med i en del innovasjonsfora, blant annet for å finne aktuelle samarbeidspartnere og få nye tanker. Som organisasjon har vi prøvd å lage en god prosess for innovasjon, og har for tiden 5-6 prosjekter gående innenfor innovasjon, forteller Mortensen.

NAFFEN for økt trafikksikkerhet

Som en viktig brikke i NAFs arbeid med trafikksikkerhet har de utviklet en boks spekket med informasjon om trafikksikkerhet og aktiviteter. Der lærer barnas trafikkhelt løven NAFFEN, norske barn om trafikksikkerhet.

NAF har fått SkatteFUNN-støtte til prosjektet og etterspørselen tyder på at de har lyktes.

-Medlemmenes største frykt er at ungene deres skades i trafikken. Derfor har de etterspurt et tilbud for barn.

Av den grunn valgte NAF å utvikle et opplegg for de yngste ungene. For barn under 7 år viser forskning fra Transportøkonomisk Institutt at trafikkopplæring gir en sporbar adferdseffekt.

For de som er eldre påvirkes kun holdninger og kunnskap, forteller Mortens og fortsetter; – Trafikk er et viktig tema i de fleste barnehager, og det finnes mange måter å inkludere opplæringen i barnehagehverdagen på. Hva skulle til for at NAFs boks skulle passe for barnehageansatte med så ulike arbeidsmåter?

Barnehagepedagogene ga tilbakemeldinger om at de trengte et fysisk objekt å arbeide med. Og resultatet ble altså Naffen og at vi endte opp med et opplegg for trafikksikkerhet som er lett tilgjengelig. De barnehageansatte behøver ikke å gå på kurs for å ta i bruk boksen. Innholdet kan brukes både til å gå i dybden på trafikale tema eller til kortvarige aktiviteter som tegneoppgaver, lese historier eller spille trafikk-lotto. Uansett valg av trafikkopplæring kan boksens innhold brukes. Det er ikke nettbasert, men laget for å fenge ungene, vekke nysgjerrighet, lek og ikke minst skape læring.

– Naffen har gjort suksess, og etter en lang og systematisk arbeidsprosess har vi i NAF levert ut om lag 2.500 gratis trafikkbokser til målgruppen, som er barn i alderen 3-6 år.

Du kan si at Naffen er low tech med high touch, og at barnehagene bruker uten high tech. Det er blitt en suksess med over 2.500 brukere. Vi håper på en videreutvikling her med blant annet filmproduksjon slik at nyutviklingen gjør at folk får det hjem. Deretter ønsker vi å følge opp med andre produkter, dette for å holde opp fokuset på trafikksikkerhet, forklarer Mortensen.

-SkatteFUNN-midlene har vært svært viktige for å kunne igangsette prosjektet og for å kunne øke ressursene etter hvert som vi så hvilke resultater det ga. Nå er vi langt på vei i ferd med å nå ambisjonen om at 20 prosent av barnehagene skal ta i bruk opplegget innen 3 år etter prosjektslutt. Allerede 3 måneder etter prosjektslutt var to tredjedeler av målet nådd, og det er ikke umulig at målet nås allerede i 2015, sier Mortensen.

Stor nytte av samarbeidet med Nofas

Etter at NAF ble kontaktet av Nofas, har organisasjonen hatt et godt samarbeid med innovasjon og rådgivningshuset over flere år. Totalt har de samarbeidet om 6 prosjekter de tre siste årene.

-Vi har valgt å bruke Nofas fra A til Å i våre prosjekter som inkluderer søknader om midler fra SkatteFUNN-ordningen. Nofas er gode på dette, og ved å ta et initierende møte får vi kjapt en tilbakemelding på om dette er en god idé eller ikke i forhold til å få støtte til FoU. Er det det får vi god hjelp til å spisse søknaden i forhold til støttekriteriene, sier Mortensen.

-Hovedgrunnene til at vi i NAF bruker Nofas er fordi: 1) de har spisskompetanse på søknadsprosessene og på ordninger som det kan søkes om støtte fra. 2) Nofas gjør alt arbeidet i forbindelse med søknadene og passer på i forhold til frister, og tilslutt 3) følger de opp etterpå i forhold til innrapportering og nødvendig arbeid i forhold til innvilget støtte. Dette er tre hovedgrunner til at NAF bruker Nofas, forteller Mortensen.

-Ellers savner vi i NAF fokus på intraprenørskap fra ulike støtteordninger. Støtteordningene som er tilgjengelig fokuserer ofte på å hjelpe nyetableringer, men mindre på å hjelpe eksisterende bedrifter til å utvikle seg videre og vokse.

En dag uten bil – en dag med suksess

Et stort prosjekt som NAF er involvert i for tiden er «Kampen om tiden», hvor de også har søkt om midler til FoU gjennom SkatteFUNN.

Dette er et stort prosjekt og i september ble deler av dette godt kjent i media da de gjennomførte «bilfri dag». Dette var et stunt som en del av en prosjektleveranse, hvor folk ble anbefalt å ha hjemmekontor, parkere på tilbudte plasser utenfor byen og deretter ta buss eller tog inn til arbeid.

Tallene etter dette stuntet viste at køene inn til Oslo ble redusert med opptil 30 prosent i de mest trafikkerte tidene. Disse tallene kom NAF frem til via observasjon og ved å bruke utviklede modeller. I dette og i andre prosjekter leier NAF inn kompetanse på brukerinnsikt. Dette er jo også rett inn i tematikken om transportøkonomi, som er en viktig del av politiske beslutninger på samferdselssektoren.

-Et meget viktig og spennende prosjekt med tanke på alle eksisterende og forventede utfordringer med trafikkavviklingen, spesielt inn og ut av Oslo, sier Mortensen.

Ellers har NAF også utviklet en del digitale tjenester som en app for medlemsfordeler og ikke minst app-en «bilen min – gode råd rett i lommen». Dette er en rådgivningsapp for bileiere med over 40 tusen nedlastninger. For å utvikle denne videre med en boks i bil er det også søkt om midler gjennom SkatteFUNN-ordningen.

For en organisasjon som NAF hvor veihjelp forbundet med flate batterier og batterilading er en stor utgift ville det være kjempenyttig med en boks/app som forteller at batteriet snart er utladet og bør skiftes ut.

Tagger: , , , , , ,

Legg igjen en kommentar