Tlf Nofas: 32 22 10 40
post@nofas.no

Nofas suksesshistorier

Samarbeidet med Nofas resulterte i 15 millioner i FOU-midler

Nofas har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus.

Conexus er blant Norges største selskaper innen systemutvikling for oppfølging av HR (Human Resources). Som totalleverandør av produkter innen brukerundersøkelser, kompetanseforvaltning og kvalitetssystemer kan de yte tjenester både til privat og offentlig sektor. Selskapet har satset friskt på utviklingsprosjekter med gode resultater.

Siden oppstarten i 2001 har vi vokst fra tre til 65 ansatte. Vi er også etablert i Singapore og Vietnam og har totalt 40 ansatte i Asia, forteller daglig leder Steinar Evensen i Conexus.

Selskapets utdanningsteknologi brukes nå blant annet for å forbedre skolen i Singapore.

Det er veldig spennende at en liten bedrift fra Norge kan bidra til å utvikle undervisningssystemet i Singapore som regnes å ha et av verdens beste skolesystemer. Det viser at det er mulig for norske bedrifter å hevde seg internasjonalt.

Skal Norge hevde seg med innovative selskaper må virkemiddelapparatet åpne for å tenke enda mer kommersielt. Norske selskaper må også tørre å satse mer på fremtidsrettet utvikling, mener Evensen.

Vi ser nå at flere IKT/kunnskapsbedrifter ønsker å følge i vårt fotspor og satse i utlandet. Det er positivt!

Fikk hjelp til å søke om FOU-midler
Conexus har, på lik linje med mange selskaper som jobber med utvikling, behov for finansiell støtte for å kunne gjennomføre sine FoU-prosjekter.

Nofas har oversikten og kompetansen som skal til for å optimalisere våre muligheter for å få innvilget støtte og sikrer kvalitet i alle ledd. Deres innovasjonsrådgivere ser muligheter vi ikke alltid klarer å se selv, sier Evensen.

Ved å tilknytte oss eksterne konsulenter med spisskompetanse, frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse.

Nofas har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til ulike utviklingsprosjekter. Med deres hjelp har vi fått innvilget midler fra regionale forskningsfond (RFF) og OFU-ordningen (offentlig forsknings- og utviklingskontrakt). Til flere av våre prosjekter har vi også fått innvilget skattefradrag ved hjelp av SkatteFUNN-ordningen. Disse midlene har gitt oss muligheten til å satse på våre utviklingsprosjekter.

Samarbeidet med Conexus er et godt eksempel på hvordan man kan dra nytte av ekstern kompetanse for å fremme nyskapning og videreutvikling i etablert bedrift, sier daglig leder Lars Henrik Krogh hos Nofas.

Jeg tror mye av grunnen til at Conexus har så stor suksess er at de har evnen til å tenke innovativt og at de ikke er redde for å prøve ut nye måter som bidrar til å optimalisere utviklingen og fremdriften i bedriften.

Tagger: , ,

Legg igjen en kommentar